Muutoksen tekijät – Ympäristömyönteisen ajattelun työpajasarja


23.07.2022 kello 13:00 – 15:00
Alusta-paviljonki / Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon kesäpiha
Maksuton / Ei ennakkoilmoittautumista
Muutoksen tekijät -työpajoissa tutkitaan ihmisen ja luonnon välisiä suhteita ja selvitetään yhdessä, minkälaisin tavoin ihminen muovaa ympäristöään. Ihmisinä olemme riippuvaisia luonnosta ja toisista ihmisistä. Hyvää lähiympäristöä suunnitellaankin siten, että elämää ylläpitävät luonnon ekosysteemit säilyvät elinvoimaisina.
Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus kutsuu kesäkaudella 2022 perheitä, lapsia ja nuoria käsittelemään ympäristötunteita arkkitehtuurin ja muotoilun keinoin. Työpajan teemoja kestävää elämäntapaa, kaupunkiluontoa ja hyvää lähiympäristö käsitellään ulkona museoiden kesäpihan paviljongissa yhdessä oppien.
Pajoja suositellaan yli 5-vuotiaille. Alle 10-vuotiaat ovat tervetulleita osallistumaan vain aikuisen seurassa. Työpajoilla on säävaraus, koska ne järjestetään ulkona. Työskentelymateriaalina on savi, joten osallistujan on hyvä varautua asiaankuuluvalla ja säänmukaisella vaatetuksella ja varustuksella.
Muut pajapäivät: 
Lauantai 28.5.2022 klo 13 ja 14 (ennakkoilmoittautuminen)
Lauantai 18.6.2022 klo 13 ja 14 (ennakkoilmoittautuminen)
Lauantai 23.7.2022 klo 13–15 non-stop (ei ennakkoilmoittautumista)
Lauantai 13.8.2022 klo 13 ja 14 (ei ennakkoilmoittautumista)

Sijainti

Design Museum
Korkeavuorenkatu
Helsinki
Finland
Design District Illustration
event

Designmuseo

ma Suljettu
ti 11:00–20:00
ke–su 11:00–18:00