Mia Saporito on Design Districtin uusi toiminnanjohtaja

Design District Helsingin hallitus on nimittänyt Mia Saporiton yhdistyksen uudeksi toiminnanjohtajaksi 1.1.2022 alkaen. Anniina Dunder-Berg siirtyy graafisen suunnittelun ja kuvataiteellisen työskentelyn pariin.

“Tulen viemään suurella mielenkiinnolla Design District Helsinkiä eteenpäin ja vahvistamaan sen roolia monipuolisena yhteistyökumppanina. Tiedän periväni suuret saappaat Anniinan siirtyessä uusien haasteiden pariin mutta uskon hyvien tiimien voimaan ja niitä tiedän ympäriltäni löytyvän. Uskon vahvasti DDH:n missioon ja rooliin Helsingin design-alan yrittäjien äänitorvena” -Mia sanoo.

Mialla on sekä vahva viestinnän että design-alan tuntemus yhdistettynä kansainväliseen taustaan. Kauppatieteen maisterin tutkinnon Mia on opiskellut Ranskassa.