OHO GALLERY: Elina Aho 1.5.2016 asti


Galleriassa nähtävänä kaksi teosta sarjasta

EMBODIED CITY, NEW YORK, vuodelta 2015.
-Työskentelin New Yorkin Suomen Kulttuuri-instituutin residenssissä huhti–kesäkuussa 2015. Kiinnostuin tutkimaan kehollista ja moniaistista havaintokokemusta kaupungista. Inspiroivaa oli erityisesti arkkitehtuurinen skaala, katutaide, tilallinen kokemus, kaupunkiympäristön muodot, värit, viivat ja rakenteet, sekä piirustus ja maalaus muistiinpanemisen välineenä. Työskentelyni materiaaliksi muotoutui tapetti, joka kiehtoi materiaalina sen keveyden ja skaalan vuoksi, sekä mahdollistaen jäljenjättämisen/piirustuksen eleen taltioimisen mahdollisimman suorasti ja intuitiivisesti.
Koen maalauksen ja piirustuksen eräänlaisena jäljenjättämisenä – pohdin, mitä merkitsee jälki, minkälaisen jäljen jätän. Työskentelyssäni yhdistyvät niin aistihavainnot vahvana lähtökohtana kuin intuitiivinen työskentely materiaalien, valon, värien ja työvälineiden maailmassa, kertoo Elina Aho.
Teoksia katsotaan ikkunan läpi, voit poiketa milloin vain. Merimiehenkatu 29, Punavuori.
Tiedustelut OHO Gallery, info@ohogallery.com, ohogallery.com

Design District Illustration