Art, Galleries & Museums

GALLERIA G

Näytä kartalla
GALLERIA G
  • Online Store Online Store

Galleria G:ssä järjestetään vaihtuvia näyttelyitä. Näyttelyohjelma on monipuolinen. Pääpaino on taidegrafiikassa ja paperille tehdyssä taiteessa, mutta galleriassa esitellään myös muita taiteenlajeja. Gallerian yhteydessä on laaja taidegrafiikan myyntikokoelma GRAFOTEEKKl.

Suomen Taidegraafikot ry. on valtakunnallinen taidegraafikoiden ja taidepiirtäjien yhdistys. Jäseniä yhdistää graafisten menetelmien käyttö taiteellisessa ilmaisussa.

Design District Illustration
information