Matilda Enegren: Pakettiauto – maalauksia / Skåpbil – målningar, tm•galleria 30.1.–17.2.2019


Teoksissani esittelen asioita, joita olen tarkastellut, havainnut ja jäänyt katselemaan. Teosteni aiheina ovat muotokuvat sekä yksityiskohdat kaupunki- ja maaseutuympäristöistä. Maalaukset ovat visuaalisia toteamuksia siitä mitä näen; paloja elämästä sellaisena kuin se näyttäytyy minulle.

Muotokuvien henkilöt ovat ystäviä ja tuttuja, joita olen pyytänyt työhuoneelleni malleiksi. Maalatessani minua kiinnostaa läsnä olevan henkilön ja päivänvalon suhde. Olen osittain maalannut sokkona – rakentanut kasvoja pinta kerrallaan ja luottanut jonkinlaiseen spontaaniin logiikkaan. Maalaamisen kautta ilmaisen suhteeni kehoon, näkemiseen, muihin ihmisiin ja olemassaoloon.

I mitt arbete presenterar jag saker jag betraktat, fått syn på och fastnat med blicken i. Till motiven hör porträtt och detaljer ur urbana och rurala miljöer. Målningarna är visuella konstateranden av det jag ser, ibland utsnitt ur tillvaron som den kan te sig i en disträ form.

När jag målar porträtt bjuder jag in människor att sitta modell för mig. Jag är intresserad av att reagera på den närvarande personen och dagsljusets egenskaper. Jag målar delvis i blindo – bygger upp ansiktet yta för yta och förlitar mig på ett slags spontan logik. Genom att måla uttrycker jag mitt förhållande till kroppen, seendet, andra människor och till existensen

Matilda Enegren

Sijainti

Erottajankatu 9 b
Helsinki
Finland
Design District Illustration
event